bootstrap website templates
Mobirise

پمترکسد 500میلی گرم

®آلمرتا

موارد مصرف پیمترکسید دی سدیم
 درمان مزوتلیومای بدخیم و عود پذیر صفاق - همراه با سیس پلاتین
 درمان سرطان ریه با یاخته های غیر کوچک و غیر بشره ای ، که به طور موضعی پیشرفت کرده یا متاستاز داده است
 درمان اولیه همراه با سیس پلاتین بوده و بعد از 4 مرحله درمان اولیه، به عنوان تک دارویی برای درمان نگهدارنده استفاده می شود. هم چنین بعد از شیمی درمانی اولیه نیز به عنوان درمان تک دارویی استفاده می شود
: Unlabaledموارد مصرف
 درمان سرطان مثانه متاستاتیک  -
 درمان سرطان دهانه رحم راجعه یا متاستاتیک  -
 درمان سرطان تخمدان راجعه یا مقاوم  -
 بدخیمی های مربوط به تیموس  -
 درمان مزوتلیومای بدخیم صفاق - یا به صورت تک دارویی یا همراه با کربوپلاتین -

مکانیسم اثر پیمترکسید دی سدیم
 داروی ضد فولات بوده و فرایندهای متابولیکی وابسته به فولات که برای تکثیر سلول مورد نیاز است را متوقف می کند. باعث مهار تیمیدیلات سنتتاز، دی هیدروفولات ردوکتاز، گلی سینامید ریبونوکلئوتید فرمیل ترانسفراز  و آمینو ایمیدازول کربوکسامید ریبونوکلئوتید فرمیل ترانسفراز  می شود. این آنزیم ها در متابولیسم فولات و سنتز نقش داشته و مهار آن ها باعث مهار سنتز نوکلئوتیدهای پورین و تیمیدین و نهایتا مهار دی ان ای ساخت پروتئین می شود

فارماکوکینتیک پیمترکسید دی سدیم
Vdss=16.1 L: طول اثر  -
 % اتصال به پروتئین: حدود 81-73 -
 متابولیسم: بسیار کم  -
 نیمه عمر: در حالت عملکرد کلیوی سالم - 5/3 ساعت  -
ساعت Clcr=40-59 ml/minute: 8/5-3/5در - 
 دفع: ادرار - 90-70 % بصورت داروی تغییر نیافته  - 

هشدار ها پیمترکسید دی سدیم
 داروی خطرناکی بوده و حین حمل و نقل و از بین بردن آن باید با احتیاط رفتار نمود
 واکنش های ازدیاد حساسیت مثل آنافیلاکسی گزارش شده است
 می تواند منجر به سرکوب مغز استخوان گردد ( آنمی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، پان سیتوپنی ). ممکن است در چرخه های متوالی نیاز به کاهش دوز داشته باشد
 مکمل های فولیک اسید و ویتامین ب12 بعنوان پیشگیری از سمیت خونی، گوارشی و عفونت استفاده شود. مکمل ها بایستی 1 هفته قبل از شروع درمان آغاز شوند
 درمان اولیه با کورتیکواستروئیدها می تواند میزان و شدت بروز واکنش های پوستی را کاهش دهد
 در اختلال کبدی با احتیاط مصرف شود

Mobirise

بورتزومیب 3.5میلی گرم

®ولبورت

موارد مصرف بورتزومیب
آنتی نئوپلاستیک -مهارکننده پروتئوزوم26اس
درمان مولتیپل میلوما
مکانیسم اثر بورتزومیب
دارو از طریق مهار آنزیم پروتئوزوم26S سبب اختلال در مکانیسم های هموستاتیک اینتراسلولار شده و در نتیجه سبب مرگ سلولی می شود
فارماکوکینتیک بورتزومیب
دارو به میزان 83% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیسم دارو در کبد توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم پی450 صورت می گیرد. نیمه عمر دارو 9-15 ساعت می باشد
عوارض جانبی بورتزومیب
اضطراب، سرگیجه، تب، سردرد، تب، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، تاری دید، یبوست، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، کرامپ ماهیچه، درد استخوان، سرفه، پنومونی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، راش، دهیدراسیون

Mobirise

اکسالی پلاتین 50 و 100میلی گرم

®اکسالان

موارد مصرف اگزالی پلاتین
Oxaliplatin یک ترکیب حاوی پلاتینوم است مشابه با سیس پلاتین در درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک این دارو همراه با فلورواوراسیل و اسید فولینیک تجویز می گردد. دوز توصیه شده mg/m 85 به طریق انفوزیون داخل وریدی طی 2 تا 6 ساعت می باشد که در 250 تا 500 ml گلوکز 5% حل می گردد. دوز تجویزی را می توان در فواصل 2 هفته ای تکرار نمود. جهت کاهش عوارض تولیدکنندگان پیشنهاد می کنند دوز آغازین را به mg/m 65 کاهش دهند. همیشه قبل از fluoropyrimidine ها باید Oxaliplatin را تجویز نمود. جهت درمان سرطان تخمدان نقش این دارو در دست بررسی است
فارماکوکینتیک اگزالی پلاتین
متعاقب دوز داخل وریدی این دارو به صورت وسیع در کل بدن توزیع می گردد و به صورت برگشت ناپذیر به گلبولهای قرمز خون متصل می شود که این باعث طولانی شدن نیمه عمر دارو می شود. نیمه عمر نهایی متوسط دارو بین 373 ساعت و 391 ساعت متغیر است. این دارو به صورت وسیع به ترکیبات غیر فعال و فعال متابولیزه می گردد و عمدتاً از طریق ادرار دفع می گردد
عوارض جانبی اگزالی پلاتین
این عوارض مشابه با عوارض ناشی از سیس پلاتین می باشند اما حالت تهوع و استفراغ و نفروتوکسیستی و مهار شدن میلوئید کمتر واضح می باشند. افزایش مقادیر آنزیم های کبدی می تواند رخ دهد. مسمومیت عصبی باعث محدودیت دوز می شود و در 85 تا 95% بیماران نوروپاتی محیطی رخ می دهد و درد و اختلالات عملکردی و از بین رفتن رفلکس های تاندونی می توانند ایجاد شود. فیبروز ریوی که می تواند کشنده باشد نیز مشاهده شده است. خارج شدن Oxaliplatin از عروق می تواند باعث ایجاد درد موضعی و التهاب شود و این عوارض گاهاً شدید می باشند و باعث ایجاد نکروز می شوند
معاینه عصبی باید در فواصل زمانی منظم در طی درمان انجام شود و در صورت طولانی شدن علایم و شدت یافتن آن ها دوز تجویزی باید کاهش یابد. شمارش منظم گلبولهای خون باید در طی درمان صورت پذیرندو تا بهبودی شمارش آن ها نباید اقدام به تکرار دوره درمانی نمود. در بیماران مبتلا به نوروپاتی حسی از قبل و یا مهار بودن میلوئید و یا مبتلا به اختلالات شدید کلیوی نباید این دارو را تجویز نمود. در آنهایی که دارای درجاتی متوسط از اختلالات کلیوی هستند عملکرد کلیوی و مسمومیت باید به طور دقیق بررسی شوند

Mobirise

 جمسیتابین 200 و 1000میلی گرم

®جمسیمکس

موارد مصرف جمسیتابین
جمسیتابین یکی از آنالوگ های سیتارابین می باشد که در داخل سلول به نولکئوزیدهای دی فسفات و تری فسفات فعال متابولیزه می گردد که سنتز دی ان آ را مهار می کنند و آپوتپوز را تحریک می کنند و عمدتاً علیه سلولهای فاز اس فعال هستند و در برخورد با تومورهای سفت مثل تومورهای مثانه، پستان، ریه و پانکراس کاربرد دارد. هم چنین در سرطان های سرویکس و تخمدان مصرف می گردد. جمسیتابین به طریق داخل وریدی و به فرم هیدروکلرید تجویز می گردد. دوزهای تجویزی بر اساس پایه محاسبه می شوند. 14/1 گرم فرم هیدروکلرید دارو تقریباً معادل یک گرم جمسیتابین می باشد. در درمان سرطان پانکراس دوره آغازین درمان تا حد 7 مرتبه از این مقدار دوز در فواصل یک هفته ای داده می شود و یک هفته بعد از بهبود با رژیم انفوزیون یکبار در هفته و به مدت 3 هفته متوالی از 4 هفته دنبال می شود. در درمان برخی از انواع سرطان ریه و سرطان مثانه این دارو معمولاً همراه با سیسپلاتین تجویز می شود. در سرطان پستان این دارو همراه با یک تاکسان داده می شود
فارماکوکینتیک جمسیتابین
متعاقب تجویز داخل وریدی این دارو به سرعت از خون پاکسازی می شود و توسط سیتیدین دآمیناز در کبد، کلیه، خون و دیگر بافتهای بدن متابولیزه می شود. کلیرانس آن تقریباً 25% در زنان پایین تر از مردان می باشد و تقریباً تمام دوز تجویزی از طریق ادرار و به شکل -داکسی- . دی فلورویوریدین دفع می شود وتنها حدود 1% در مدفوع یافت می شود. متابولیسم داخل سلولی آن باعث تولید متابولیت های مونو، دی و تری فسفات می شود که دوتای آخر فعال هستند. نیمه عمر آن بین 42 تا 94 دقیقه متغیر است که بستگی به سن و جنس دارد. نیمه عمر داخل سلولی فرم تری فسفات بین 7/0 تا 2/1 ساعت متغیر است
عوارض جانبی جمسیتابین
همانند سیارابین علائم شبه آنفولانزا و راش های پوستی نسبتاً شایع هستند. ادم، تنگی نفس و آلوپسی نیز شایع می باشند. ادم ریوی به صورت غیر شایع گزارش شده است و موارد نادری از افت فشار خون گزارش شده است. این دارو می تواند باعث بی خوابی شود و بیمارانی که بسیار تحت این اثر قرار گرفته اند نباید رانندگی کنند و یا با وسایل ماشینی کار کنند. مسمومیت شدید به شکل التهاب مری تهدید کننده حیات و پنومونی در بیمارانی که در حین مصرف این دارو تحت رادیوتراپی قفسه سینه قرار گرفته اند دیده شده است. در اختلالات کلیوی و کبدی باید احتیاط مصرف شود. در مواردی سندرم اورمی- همولیتیک گزارش شده است که منجر به نارسایی کلیوی برگشت ناپذیر شده است و در مراحل اولیه مشاهده علائم آنمی میکروآنژیوپاتی همولیتیک مصرف دارو باید متوقف شود

Mobirise

پکلی تاکسل 30 ، 150 و 300 میلی گرم

®پکلکس

موارد مصرف پاکلی تاکسل
پاکلیتکسل در درمان کارسینومای تخمدان و پستان مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان سایر کارسینوماها مصرف شده است
مکانیسم اثر پاکلی تاکسل
پاکلیتکسل یک داروی ضد میکروتوبول است که با جلوگیری از دپلیمریزه شدن باعث تابت شدن میکروتوبول ها می شود
فارماکوکینتیک پاکلی تاکسل
متابولیسم دارو کبدی است و نیمه عمر آن بین 4/17- 3/5 ساعت است. مقدار قابل توجهی از پاکلیتکسل و متابولیت های آن از طریق صفرا دفع می شوند
عوارض جانبی پاکلی تاکسل
کم خونی، واکنش های حساسیتی، کاهش گلبول های سفید یا نوتروپنی و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع پاکلیتکسل هستند
هشدار ها پاکلی تاکسل
در صورت وجود ضعف فعالیت مغزاستخوان یا اختلالات قلبی تجویز دارو باید با احتیاط فراوان صورت گیرد
توصیه های دارویی پاکلی تاکسل
 به خاطر احتمال بروز واکنش های حساسیتی، بیمارانی که پاکلیتکسل را دریافت می کنند باید حداقل طی نیم ساعت اول انفوزیون دارو تحت کنترل باشند. با این وجود در صورت بروز علایم خفیف واکنش های حساسیتی نباید مصرف دارو را قطع کرد
 پاکلیتکسل قبل ازتزریق وریدی حتماً باید رقیق شود
 در صورت وجود نفروپاتی محیطی و یا نوتروپنی مقدار مصرف بعدی باید 20 درصد کاهش یابد