css templates

هدف نشاط دارو


علم پزشکی به ما این امکان را داده است که در تشخیص و درمان بیماری ها
پیشرفت های باورنکردنی داشته باشیم. با این وجود ما بر روی تولید داروهای
نوآورانه و آزمایش های تشخیصی تمرکز می کنیم تا به بیماران کمک می کنیم
که زندگی طولانی تر و بهتری داشته باشند. دو سوم از همه بیماری ها یا هنوز
به اندازه کافی درمان نشده و یا به هیچ وجه درمان نشده اند. این نیاز پزشکی
بسیار زیاد است، تشخیص بهتر و داروها می توانند تفاوت زیادی در زندگی
میلیون ها بیمار و خانواده های آنها ایجاد کنند